Játékok a jövőért.
Szociodráma a javítóintézetben

FOREWORD – Being Heard, Being Seen

“Számos mulasztás, elmaradó vagy elégtelen társadalmi gondoskodás következménye, hogy 12 és 18 év közötti fiatalok bűnelkövetővé válnak és javítóintézetbe kerülnek. A javítóintézetek e társadalmi mulasztások utolsó korrekciós esélyei lehetnek. Korántsem magától értetődő azonban, hogy egy zárt intézetben, ahol a fiatalok nem önszántukból, hanem kényszerből tartózkodnak, miképp lehet értéket teremteni, miképp lehet eredményeket elérni, miképp lehet a támogatás legjobb formáit megtalálni és alkalmazni. Nem véletlen, hogy sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon lehet-e segítő munkát végezni ilyesfajta rendszerben,  másokban pedig, hogy egyáltalán kell-e…” 

2016 és 2021 között a szociodráma módszerével tartottunk csoportokat a Budapesti Javítóintézetben.  A fejlesztő munkába a növendékekkel az intézetben napi szinten dolgozó segítőket is bevontunk. E munka tapasztalatait foglalja össze könyvünk, bemutatva azt is, hogy milyen hatásokkal járt a kreativitás, a motiváltság, a cselekvő- és alkotóképesség felélesztésén alapuló módszertan alkalmazása egy hierarchikus, zárt, totális rendszerben.

Játékok a jövőért: Szociodráma a javítóintézetben

/final version coming soon/

Képregény

Rövidfilmek